KONTAKT

 • tel. +48 22 829 85 78

 • office@gardenofwords.eu

Zakres szkolenia:

 • otoczenie biznesowe i społeczne firmy - analiza otoczenia i zdefiniowanie kluczowych dla funkcjonowania firmy podmiotów;
 • cel biznesowy a decydenci – mapping istotnych podmiotów zewnętrznych, mających realny wpływ na osiągnięcie celów biznesowych;
 • relacje kluczem do sukcesu - ocena jakości kontaktów biznesowych;
 • wskaźniki efektywności - jak mierzyć efektywność relacji z interesariuszami i na czym opierać wskaźniki efektywności;
 • relacje, które budują - rozpoznanie i pokonanie czynników blokujących zarządzanie relacjami z interesariuszami, takich jak presja czasu, niewystarczający budżet lub inne wewnętrzne uwarunkowania i narzędzia do zniwelowania ich.

Co zyskujesz?

 • praktyczną wiedzę, jak zarządzać relacjami z interesariuszami, by osiągać biznesową korzyść;
 • studium przypadku – analiza konkretnych przykładów firm, które od lat prowadzą efektywne relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • zdolność radzenia sobie z przeszkodami w budowaniu pozytywnych i długofalowych relacji z interesariuszami;
 • umiejętności i narzędzia, które pomogą właściwie mapować interesariuszy i oceniać efektywność współpracy z nimi.

Formuła szkolenia:

 • szkolenie dostosowane do potrzeb klienta;
 • warsztaty - burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach;
 • możliwość organizacji szkolenia w siedzibie firmy lub wynajęcie zewnętrznej sali;
 • w trakcie szkolenia korzystamy ze sprawdzonych, gotowych do implementacji modeli i narzędzi.