KONTAKT

 • tel. +48 22 829 85 78

 • office@gardenofwords.eu

Zakres szkolenia: 

 • strategia i opracowanie planu działań CSR;
 • mapping potrzeb, czyli jak właściwie określić cel programu CSR;
 • zdefiniowanie kluczowych interesariuszy w programie CSR;
 • strategia biznesowa a potrzeby otoczenia - jak znaleźć taki obszar działań, który będzie spójny ze strategią biznesową firmy i pozwoli wykorzystać istniejące zasoby,
 • partnerstwo w programie CSR;
 • komunikowanie programu CSR;
 • raportowanie CSR – jak przygotować raport i wykorzystać  w komunikacji wizerunkowej.

Co zyskujesz?

 • usystematyzowaną wiedzę na temat działań CSR;
 • umiejętność zdefiniowania obszarów, które trzeba przeanalizować w firmie przed zaplanowaniem i wdrożeniem działań CSR;
 • wiedzę o najnowszych trendach w CSR;
 • narzędzia pozwalające na komunikowanie działań CSR;
 • wiedzę z zakresu raportowania CSR – modele i wymogi raportów.

Formuła szkolenia

 • szkolenie zamknięte, dopasowane programem do potrzeb klienta;
 • warsztatowy charakter szkolenia: burza mózgów, analiza studium przypadków, dyskusja, praca w grupach;
 • organizacja szkolenia w siedzibie firmy lub możliwość wynajęcie sali poza firmą z odpowiednim zapleczem.