KONTAKT

 • tel. +48 799 010 745

 • biuro@gardenofwords.pl

WYZWANIE

 • Budowa pozytywnego wizerunku Avon Garwolin w społeczności Garwolina, w tym wśród lokalnych władz i mediów.
 • Minimalizowanie skutków sytuacji kryzysowych poprzez odpowiednią komunikację oraz dzięki budowie oraz podtrzymywaniu dobrych relacji z lokalnymi mediami.
 • Budowa wizerunku Avon Garwolin jako najbardziej zaawansowanej technologicznie, zrównoważonej fabryki Avon na świecie.
 • Pozycjonowanie przedstawicieli firmy jako ekspertów w zakresie efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw w środowisku VUCA i budowy łańcucha dostaw przyszłości.
 • Budowa świadomości oraz promowanie wśród biegaczy i biegaczek z całej Polski corocznego biegu „Avon Konta Przemoc – biegnij w Garwolinie”.
 • Wsparcie w zakresie komunikacji do pracowników firmy oraz prowadzeniu profilu firmy oraz jej ekspertów na LinkedIn.

REALIZACA

 • Tworzenie co roku planu działań komunikacyjnych na nowy rok i jego konsekwentna realizacja.
 • Utrzymywanie bliskich relacji z mediami lokalnymi poprzez wysyłanie materiałów prasowych o bieżących działaniach firmy oraz poprzez współprace płatne.
 • Wspieranie firmy w komunikacji z Urzędem Miasta Garwolin.
 • Przygotowywanie materiałów do komunikacji kryzysowej oraz doradztwo kryzysowe.
 • Intensywna komunikacja biegu „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” w różnych kanałach (media tradycyjne, Facebook, LinkedIn, plakaty, komunikacja do pracowników, władz lokalnych, organizacji biegowych oraz influencerów) przy ścisłej współpracy z organizatorami.
 • Przygotowywanie materiałów o Avon Garwolin dla mediów ogólnopolskich, aranżowanie wywiadów z przedstawicielami firmy, zgłaszanie firmy do konkursów branżowych i biznesowych, rekomendacja uczestnictwa przedstawicieli Avon Garwolin w wybranych wydarzeniach branżowych.
 • Opracowywanie komunikatów do pracowników.
 • Prowadzenie profilu firmy na LinkedIn.

EFEKTY

 • Utrzymujące się pozytywne relacje z mediami lokalnymi, co skutkuje m. in. tym, że sytuacje kryzysowe przedstawiane są w mediach obiektywnie, a stanowisko firmy jest brane pod uwagę.
 • Bardzo pozytywne relacje z Urzędem Miasta Garwolin.
 • Rosnąca z roku na rok liczba pozytywnych publikacji nt. działań firmy, w tym artykuły w bardzo dobrych jakościowo tytułach (wywiad z Maciejem Kaniowskim w Forbes, artykuły o biegu na onet.pl), przy jednoczesnej minimalizacji liczby publikacji kryzysowych.
 • Relatywnie duża liczba uczestników biegu po pandemicznej przerwie.
 • Regularna komunikacja na profilu firmy na LinkedIn.